Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Diskotekers registrering af billede, fingeraftryk og karantæneoplysninger

Datatilsynet har i forbindelse med en konkret sag taget stilling til diskotekers mulighed for at registrere gæsternes billede, fingeraftryk (template) og eventuelle karantæneoplysninger.

Registrering af fingeraftryk og billede

Diskoteker kan med gæstens udtrykkelige samtykke registrere dennes fingeraftryk (template) og billede.

Hvis gæsten tilbagekalder sit samtykke, skal diskoteket slette fingeraftrykket (templaten) og billedet.

Registrering af karantæneoplysninger

Registrering af følsomme personoplysninger, f.eks. om strafbare forhold og narkotikamisbrug, i forbindelse med, at et diskotek tildeler en gæst en karantæne, må kun ske med gæstens skriftlige samtykke. Samtykket skal være udtrykkeligt og skal opfylde persondatalovens krav. Dvs. det skal være frivilligt, specifikt og informeret.

Der skal foretages anmeldelse til samt indhentes tilladelse fra Datatilsynet, hvis et diskotek registrerer følsomme personoplysninger, f.eks. om strafbare forhold og narkotikamisbrug.

Læs mere om anmeldelsespligten.

Hvis gæsten tilbagekalder sit samtykke

Hvis gæsten tilbagekalder sit samtykke, skal oplysninger om årsagen til karantænen slettes.

Dvs. at diskoteket skal slette følsomme personoplysninger om strafbare forhold og narkotikamisbrug, hvis gæsten tilbagekalder samtykket.

Diskoteket vil efter en konkret vurdering kunne gemme oplysninger om navn, adresse, samt hvor længe personen er uønsket som gæst i diskoteket.

Forbud udstedt af politiet

Diskoteker kan uden gæstens samtykke registrere og bruge oplysninger om forbud, som politiet har udstedt i medfør af restaurationsloven, i forbindelse med deres adgangskontrol.

Når et forbud fra politiet udløber, skal forbuddet og alle oplysninger om det slettes eller makuleres hos diskoteket.

Der skal foretages anmeldelse til samt indhentes tilladelse fra Datatilsynet, hvis et diskotek registrerer og bruger følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om strafbare forhold i form af forbud fra politiet.

Læs mere om anmeldelsespligten.

Faktaboks

En template (også kaldet en matchværdi) er en matematisk værdi af et fingeraftryk. Det er ikke muligt at regne sig frem til fingeraftrykkets udseende ud fra kendskab til template.

Den registreredes samtykke

Ifølge persondatalovens § 3, nr. 8, er et samtykke enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv gøres til genstand for behandling.