Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Fagforeningers udsendelse af medlemsfortegnelser til medlemmerne

Datatilsynet har efter forelæggelse af en konkret sag konkluderet, at en fagforening alene vil kunne udsende en medlemsfortegnelse til sine medlemmer, hvis der foreligger samtykke hertil fra de enkelte medlemmer.

En oplysning om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold betragtes i forhold til persondataloven som en følsom oplysning, jf. persondatalovens § 7, stk. 1.

Efter Datatilsynets opfattelse finder ingen af undtagelsesbestemmelserne i persondatalovens § 7, stk. 2-8, som udgangspunkt anvendelse.

Uanset, at formålet med at udsende fortegnelsen måtte være en forbedret medlemsservice, at den i visse sektorer traditionelt har været udgivet i flere år, og at udsendelsen i øvrigt er saglig og i bredere forstand kan siges at være i medlemmernes interesse, kan udsendelsen alene ske, hvis den enkelte registrerede har givet sit samtykke hertil.