Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Finansiel sektor

I den finansielle sektor suppleres persondataloven i vidt omfang af regler i anden lovgivning. Særlovene i den finansielle sektor træder på flere punkter i stedet for persondataloven. 

Finansielle virksomheder er bl.a. undergivet særlig regulering og kontrol efter lov om finansiel virksomhed

Ifølge lov om finansiel virksomhed § 5 forstås der ved finansielle virksomheder: Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forsikringsselskaber.

Tilsynet med de finansielle virksomheder ligger i vidt omfang hos Finanstilsynet