Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Ingen krav om anmeldelse og tilladelse

Fra den 15. maj 2012 skal private sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, som skal anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem, ikke længere anmeldes til Datatilsynet.

Dvs. håndtering af følsomme personoplysninger i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter er undtaget fra kravet om anmeldelse til og tilladelse fra Datatilsynet, hvis projektet er omfattet af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og har tilladelse fra en videnskabsetisk komite. Se mere om anmeldelse til og tilladelse fra det videnskabsetiske komité-system på Den Nationale Videnskabsetiske Komités hjemmeside her.

Undtagelsen fra anmeldelse gælder kun for projekter, som foretages for en privat dataansvarlig. Offentlige projekter skal stadig anmeldes.

Persondataloven skal stadig overholdes

Selv om de nævnte sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter ikke længere skal anmeldes til Datatilsynet, skal persondataloven – og eventuel anden lovgivning – stadig overholdes. Det betyder bl.a., at persondatalovens regler om datasikkerhed og rettigheder for de personer, der registreres oplysninger om, skal overholdes. 

Det betyder også, at regler om overførsel til tredjelande fortsat skal iagttages af den ansvarlige for projektet. 

Desuden skal Datatilsynet give tilladelse inden videregivelse af oplysninger fra projektet til andre.

Se oversigten over persondatalovens krav til sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter her.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige krav for kliniske forsøg med lægemidler, kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr og pligtmæssig sikkerhedsovervågning af lægemidler og medicinsk udstyr. Se oversigten over Datatilsynets krav til disse forsøg mv. her.

Fritagelsen for anmeldelsespligten til Datatilsynet findes i den såkaldte undtagelsesbekendtgørelse