Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Indstik i aviser og ugeblade

Datatilsynet har efter fornyet vurdering afgivet en generel udtalelse vedrørende indstik i aviser og ugeblade i forhold til persondataloven.

Det er Datatilsynets opfattelse, at det giver anledning til betydelig tvivl, om indstik i aviser, ugeblade m.v., der sendes til abonnenter, i relation til ovennævnte regler skal betragtes som markedsføring på vegne af de virksomheder, hvis produkter, tjenesteydelser m.v. der reklameres for.

På den ene side kan indstik betragtes som en i forhold til aviser, ugeblade m.v. uafhængig og særskilt markedsføring over for abonnenten som forbruger.

På den anden side har indstik mange lighedspunkter med almindeligt forekommende trykte annoncer i aviser, ugeblade m.v., som ikke anses for markedsføring i relation til reglerne i persondatalovens § 6, stk. 2-4, og § 36, og det vil efter Datatilsynets opfattelse i meget vidt omfang reelt umuliggøre brug af indstik over for abonnenter på aviser, ugeblade m.v., hvis den særlige indsigelsesprocedure i lovens § 36 skal iagttages, jf. ovenfor. Denne konsekvens, der er uomtalt i lovens forarbejder, har efter Datatilsynets opfattelse næppe været tilsigtet med persondataloven.

På denne baggrund er det Datatilsynets opfattelse, at indstik i aviser, ugeblade m.v. ikke kan anses for omfattet af reglerne i persondatalovens § 6, stk. 2-4, og § 36. Den særlige indsigelsesprocedure i § 36 skal derfor ikke iagttages.

Datatilsynet forudsætter dog, at aviser, ugeblade m.v. i forbindelse med salg af indstiksplads ikke udnytter eventuelle særlige oplysninger, de måtte have om abonnenternes forbrugsvaner.

Adgangen til at reklamere gennem indstik skal herefter vurderes i forhold til reglerne i markedsføringsloven. Disse regler hører under Forbrugerombudsmandens kompetence.