Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Markedsføring af andre koncernselskabers produkter

På baggrund af en henvendelse fra Finansrådet vedrørende fortolkning af begrebet "anvende på vegne af en anden virksomhed i markedsføringsøjemed" har Datatilsynet bl.a. udtalt, at der ikke gælder særlige regler for den finansielle sektor i forbindelse med et koncernselskabs markedsføring af et andet koncernselskabs produkter eller ydelser. Finansielle virksomheder skal derfor i sådanne situationer ligesom alle andre virksomheder iagttage de særlige regler i persondatalovens § 6, stk. 2-4, og § 36.

Datatilsynet har endvidere udtalt, at der kan udsendes rådgivningsmateriale til kunderne uden at skulle iagttage de særlige markedsføringsregler i persondataloven. Dette forudsætter dog, at hovedformålet med henvendelsen er at yde kunden en neutral rådgivning om et eller flere bestemte emner med henblik på, at kunden kan varetage sine interesser. Hvis hovedformålet med henvendelsen derimod er at afsætte bestemte varer eller tjenesteydelser på andre virksomheders vegne, vil der være tale om "anvendelse på andres vegne i markedsføringsøjemed" omfattet af reglerne i § 6, stk. 2-4, og § 36.