Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Markedsføring via e-mail

Den 1. juli 2006 trådte den nye markedsføringslov i kraft. Loven er blevet moderniseret, hvilket medfører klare forbedringer for forbrugerne. Den hidtidige lovs § 6 a er i sin helhed videreført i den nye lovs § 6, og bestemmelsens stk. 2 har således samme ordlyd som tidligere:

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse, markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til kunden ved elektronisk post. Dette forudsætter dog, at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser.

I forbindelse med ikrafttrædelse af den nye lov har Forbrugerombudsmanden gennemgået gældende vejledninger og retningslinjer samt foretaget de nødvendige tilretninger af paragrafhenvisninger. Forbrugerombudsmandens vejledning af 27. januar 2005 om markedsføringslovens § 6 [der indtil den 1. juli 2006 hed § 6 a] - herunder SPAM er således fortsat gældende. Af vejledningen fremgår bl.a., at en erhvervsdrivende må udsende reklamer via elektronisk post uden samtykke under følgende betingelser:

  • Modtageren af reklamen skal have købt varer eller tjenesteydelser hos den pågældende erhvervsdrivende efter lovens ikrafttræden (dvs. den 25. juli 2003).

  • Modtageren af reklamen skal i forbindelse med købet selv have oplyst sin elektroniske adresse.

  • Modtageren af reklamen skal i forbindelse med købet have fået oplyst, at der fremover vil blive sendt reklamer og ad hvilken kanal (e-mail, SMS o.l.)

  • Modtageren af reklamen skal i forbindelse med købet have haft mulighed for at sige "nej tak".

  • Modtageren af reklamen skal ved hver eneste efterfølgende udsendt reklame have en let og gebyrfri adgang til at sige "nej tak".

  • Den erhvervsdrivende må kun reklamere for egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser.