Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Registrering af personnummer (cpr-nummer)

Hvornår må private virksomheder registrere og bruge personnummer?
Se: Private virksomheders brug af personnummer

Hvad er et samtykke
Private må bl.a. registrere personnummer, hvis personen giver sit samtykke, (og det i øvrigt er sagligt – se: Hvornår må private bruge personnummer)

Læs mere om, hvad et samtykke er, i Datatilsynets ordbog: http://www.datatilsynet.dk/ordbog/

Hvis virksomheden vil bruge personnummeret til et formål, der ikke er omfattet af samtykket, må der indhentes et nyt samtykke.

Overførsel af personnummer via hjemmesider og e-mail
http://www.datatilsynet.dk/erhverv/internettet/krav-og-anbefalinger-ifm-overfoersel-af-personoplysninger-via-internettet/

Den registreredes samtykke

Ifølge persondatalovens § 3, nr. 8, er et samtykke enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv gøres til genstand for behandling.