Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Inspektion af retsinformationssystemer i 2014

Som en del af sin inspektionsvirksomhed inspicerede Datatilsynet i 2014 en offentlig myndighed og to private klagenævn, som fører retsinformationssystemer.

På grundlag af de foretagne inspektioner er det Datatilsynets opfattelse, at persondataloven og de fastsatte vilkår generelt bliver overholdt i forbindelse med førelsen af de tre inspicerede retsinformationssystemer. På visse punkter var der dog plads til forbedringer:

1. Forud for inspektionerne foretog Datatilsynet stikprøvekontrol i retsinformationssystemerne for at undersøge, om de dataansvarlige foretager anonymisering i overensstemmelse med de fastsatte vilkår herom.

Datatilsynet fandt i ét tilfælde, at der ikke var foretaget fornøden anonymisering. I afgørelsen var klager og hendes mands navne fjernet. Imidlertid indeholdt afgørelsen en detaljeret gengivelse af sagens oplysninger, hvilket efter Datatilsynets opfattelse giver en betydelig risiko for, at en bredere kreds af personer umiddelbart kan identificere de omtalte personer.

De nærmere krav til anonymisering i retsinformationssystemer kan findes her.

2. Det gik igen ved alle inspektioner, at de dataansvarlige ikke var opmærksomme på, at ændringer i førelsen af retsinformationssystemer skal anmeldes til Datatilsynet. Er der tale om væsentlige ændringer, skal tilsynets udtalelse indhentes forud for iværksættelsen.

Alle tre dataansvarlige benyttede databehandlere uden at have anmeldt dette til Datatilsynet. Én dataansvarlig havde ikke anmeldt sin nuværende adresse, og én dataansvarlig havde ikke anmeldt, at den foruden at have afgørelser i sit retsinformationssystem også var begyndt at have domme i retsinformationssystemet.

3. I det tilfælde, hvor den dataansvarlige ikke havde foretaget fornøden anonymisering og ikke havde anmeldt sin databehandler til Datatilsynet, udtalte tilsynet kritik. Datatilsynet fandt det beklageligt, at den dataansvarlige ikke havde foretaget tilstrækkelig anonymisering af en afgørelse i henhold til de af tilsynet udstedte vilkår og ikke havde anført sin databehandler på anmeldelsen til Datatilsynet.

Om anmeldelse til Datatilsynet
Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet en mulighed for at kunne kontrollere de anmeldelsespligtige behandlinger af personoplysninger, der foregår. Anmeldelsesordningen skal også gøre behandlingerne kendt for offentligheden.

Anmeldte behandlinger af personoplysninger offentliggøres på Datatilsynets hjemmeside under menupunktet ”Fortegnelsen”.