Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Inspektion af stillingsbesættende virksomheder i 2014

Som en del af sin inspektionsvirksomhed inspicerede Datatilsynet i 2014 to stillingsbesættende virksomheder.

Inspektionerne tog udgangspunkt i de vilkår, som Datatilsynet i sin tilladelse til behandling af personoplysninger har fastsat over for de dataansvarlige virksomheder.

Det gik igen ved begge inspektioner, at de dataansvarlige ikke var opmærksomme på, at ændringer i de oplysninger, som er meddelt Datatilsynet i forbindelse med tilsynets udstedelse af tilladelse, skal anmeldes til Datatilsynet. Begge virksomheder manglede at anmelde ændringer, herunder bl.a. ændring af adresse og anvendelse af databehandler. Den ene dataansvarlige havde endvidere ikke nogen databehandleraftale med den anvendte databehandler.
  
Under den ene inspektion kom det frem, at den dataansvarlige virksomhed havde opbevaret oplysninger om registrerede i strid med samtykkeerklæringen fra de registrerede, idet oplysninger var opbevaret længere end de 9 måneder, som fremgik af samtykkeerklæringen. Desuden var oplysningerne opbevaret i strid med den slettefrist, som virksomheden havde anført i anmeldelsen til Datatilsynet. Datatilsynet udtalte kritik af virksomheden, idet tilsynet fandt det meget beklageligt, at virksomheden

- havde opbevaret oplysninger om registrerede i strid med
  samtykkeerklæringen fra de registrerede og i strid med
  anmeldelsen til Datatilsynet,
- ikke havde haft fornøden databehandleraftale med
  databehandleren, jf. persondatalovens § 42, stk. 2, og
- havde handlet i strid med Datatilsynets tilladelse ved ikke at have
  givet tilsynet meddelelse om virksomhedens databehandler
  samt nyt navn og adresse.

Virksomheden oplyste efter inspektionen, at virksomheden ville slette og makulere samtlige oplysninger om de kandidater, som virksomheden havde arbejdet med i årenes løb.

Om anmeldelse til Datatilsynet
Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet en mulighed for at kunne kontrollere de anmeldelsespligtige behandlinger af personoplysninger, der foregår. Anmeldelsesordningen skal også gøre behandlingerne kendt for offentligheden.

Anmeldte behandlinger af personoplysninger offentliggøres på Datatilsynets hjemmeside under menupunktet ”Fortegnelsen”.