Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Kommissionens standardkontrakter

Europakommissionen har i henhold til artikel 26, stk. 4 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF(databeskyttelsesdirektivet) fundet, at visse standardkontraktbestemmelser frembyder tilstrækkelige garantier for beskyttelse af privatlivets fred, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for udøvelsen af de dertil knyttede rettigheder.

Anvendelsen af disse kontraktbestemmelser sker efter dansk ret i henhold til persondatalovens § 27, stk. 4, der omfatter såvel anvendelse af Kommissionens standardkontraktbestemmelser som andre kontraktbestemmelser udarbejdet af den dataansvarlige.

De af Kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser er tilgængelige via Kommissionens hjemmeside.

Ved anvendelse af Kommissionens standardkontraktbestemmelser bør den dataansvarlige indledningsvis søge afklaret, om overførslen sker til en databehandler eller en dataansvarlig etableret i et tredjeland, idet der er udarbejdet særskilte standardkontraktbestemmelser til hver af disse typer overførsler.

Pr. 1. januar 2013 skal der efter persondatalovens § 27, stk. 5, ikke længere søges om tilladelse fra Datatilsynet til at overføre personoplysninger til tredjelande efter lovens § 27, stk. 4, hvis den anvendte kontrakt er i fuld overensstemmelse med Kommissionens standardkontrakt bestemmelser. Dette gælder, uanset om kontrakten er indgået før eller efter den 1. januar 2013.

Hvis der er foretaget ændringer i forhold til Kommissionens standardkontrakter, er der ikke længere tale om en standardkontrakt, og der skal derfor fortsat indhentes tilladelse fra Datatilsynet efter persondatalovens § 27, stk. 4. Den ændrede kontrakt bedes derfor indsendt til Datatilsynet sammen med en oversigt over de foretagne ændringer. Kontrakten vil herefter blive behandlet som en ad hoc kontrakt, der kræver tilsynets konkrete vurdering af det beskyttelsesniveau og garantier for beskyttelse af de registreredes rettigheder, som fremgår af kontrakten.

Datatilsynet skal underrette Kommissionen om tilladelser meddelt i henholdt til persondatalovens § 27, stk. 4, og for disse sager må der påregnes en vejledende sagsbehandlingstid på omkring fem måneder.

Læs mere om overførsel til tredjelande her: