Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Sikre tredjelande

Af persondatalovens § 27, stk. 1, følger, at der som udgangspunkt kun må overføres oplysninger til et tredjeland, hvis dette land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Følgende tredjelande er pr. 19. december 2012 vurderet af Kommissionen som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau:

 • Andorra
 • Argentina
 • Australien (angår kun overførsel af personoplysninger vedrørende flypassagerer - se Kommissionens hjemmeside for yderligere oplysninger)
 • Canada (begrænset anvendelsesområde - se Kommissionens hjemmeside for yderligere oplysninger)
 • Færøerne
 • Guernsey
 • Isle of Man
 • Israel
 • Jersey
 • New Zealand
 • Schweiz
 • Uruguay
 • USA (overførsel af personoplysninger vedrørende flypassagerer - se Kommissionens hjemmeside for yderligere oplysninger)
 • USA (overførsel af personoplysninger til organisationer (typisk virksomheder), der har tilsluttet sig EU - U.S. Privacy shield
  - se Kommissionens hjemmeside for yderligere oplysninger)

Læs mere om sikre tredjelande på Kommissionens hjemmeside

Almindelige ikke-følsomme oplysninger omfattet af persondatalovens § 6 vil almindeligvis kunne overføres til tredjelande – som sikrer et tilstrækkeligt beskyttelses niveau – uden tilladelse fra Datatilsynet.

Ifølge persondatalovens § 50, stk. 2, skal Datatilsynets tilladelse dog indhentes til en privat dataansvarligs overførsel til et sikkert tredjeland mv., hvis der behandles oplysninger som nævnt i lovens § 50, stk. 1. Det kræver således f.eks. Datatilsynets tilladelse at overføre følsomme oplysninger, som nævnt i lovens §§ 7 og 8, eller oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed.

Se her et skema over, hvornår en dataansvarlig skal indhente Datatilsynets tilladelse til overførsel.