Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Hvornår omfatter persondataloven tv-overvågning?

Persondatalovens gælder ifølge lovens § 1, stk. 8, enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.

Bestemmelsen om tv-overvågning er indsat i persondataloven ved en lovændring, der er trådt i kraft den 1. juli 2007. Bestemmelsen var på dette tidspunkt placeret i persondatalovens § 1, stk. 7, og den blev i forbindelse med en lovændring, der trådte i kraft den 1. juli 2009, flyttet til § 1, stk. 8

Såvel digital som analog tv-overvågning, som indebærer behandling af personoplysninger, er nu fuldt ud omfattet af persondataloven i såvel den offentlige som den private sektor.

Ved udtrykket ”tv-overvågning” skal der i overensstemmelse med definitionen i tv-overvågningslovens § 1, stk. 2, forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende kamera, fotografiapparat eller lignende apparat.

Udtrykket ”personoplysninger” skal forstås i overensstemmelse med definitionen i persondatalovens § 3, nr. 1. Det omfatter oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved afgørelsen af, om en person er identificerbar, skal alle de hjælpemidler, der med rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse, tages i betragtning.

Det vil sige, at hvis tv-overvågning sker på en måde, så personer kan genkendes – eller hvis personerne på en eller anden måde kan identificeres – sker der behandling af personoplysninger.

Da lovændringen pr. 1. juli 2007 har udvidet persondatalovens anvendelsesområde – navnlig i den offentlige sektor – har Datatilsynet udsendt et orienteringsbrev til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven om tv-overvågning.