Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Due diligence-undersøgelser

Datatilsynet har afgivet en generel udtalelse om due diligence undersøgelser set i forhold til persondataloven.

I det omfang persondataloven finder anvendelse, er det Datatilsynets opfattelse, at udlevering af personoplysninger i forbindelse med en due diligence-undersøgelse kræver hjemmel i persondatalovens kapitel 4.

Udlevering af ikke-følsomme oplysninger omfattet af § 6 (f.eks. navn eller lønoplysninger) kan som udgangspunkt udleveres med hjemmel i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.

Med hensyn til følsomme oplysninger omfattet af persondatalovens §§ 7 og 8 (f.eks. oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller helbredsforhold) er det Datatilsynets umiddelbare opfattelse, at udlevering af disse oplysninger i en due diligence-proces, som altovervejende hovedregel kræver den enkelte registreredes samtykke.