Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Oplysningspligt i forbindelse med whistleblowerordninger

Generel forudgående information til medarbejderne
Den virksomhed, som er ansvarlig for en whistleblowerordning, skal bl.a. leve op til kravet i persondatalovens § 5, stk. 1, om god databehandlingsskik.

I praksis betyder det, at virksomhedens ansatte og bestyrelsesmedlemmer forud for implementeringen af whistleblowersystemet skal informeres generelt om systemets funktion og indretning.

Der skal desuden oplyses om de nærmere omstændigheder ved en eventuel indsamling af oplysninger.

Datatilsynet er opmærksom på, at der kan være behov for at tillade anonyme indberetninger. Efter tilsynets opfattelse bør der imidlertid ikke opfordres til at indberette anonymt.

Information til medarbejderne i forbindelse med en indberetning
Den virksomhed, som er ansvarlig for en whistleblowerordning, skal desuden leve op til reglerne om oplysningspligt i persondatalovens kapitel 8.

Oplysningspligt overfor personer, der foretager indberetning
Virksomheden bør således have procedurer for håndtering af oplysningspligten over for de personer, der foretager indberetning, se herved persondatalovens § 28.

Det skal desuden – som nævnt ovenfor – i forbindelse med en indberetning være tydeligt for den person, der foretager indberetning, hvilke forhold whistleblowersystemet er tænkt anvendt på.

Oplysningspligt overfor personer, der bliver indberettet
Virksomheden bør endvidere have procedurer for håndtering af oplysningspligten over for de personer, der indberettes, se herved persondatalovens § 29.

Opmærksomheden henledes på, at en eventuel fravigelse (udskydelse) af oplysningspligten efter persondatalovens § 30, stk. 1, alene kan ske efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.