Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

WB1. Whistleblowerordning, hvor den dataansvarlige virksomhed er etableret i Danmark

I følgende tilfælde kan standardanmeldelsenWB1 benyttes:

1. Dansk virksomhed, som ikke er en del af en koncern
Hvis den danske virksomhed, som indfører whistleblowerordningen, ikke indgår i en koncern, vil det altid være virksomheden selv, som er dataansvarlig.

Standardblanket WB1 anvendes.

2. Dansk virksomhed, som er del af en koncern, men har en separat whistleblowerordning til behandling af oplysninger om selskabets medarbejdere

Datatilsynet anbefaler, at selskaber i en koncern etablerer separate whistleblowerordninger, så en indberetning af en medarbejder hos et af koncernens selskaber ikke tilgår andre selskaber i koncernen.

Det selskab, der etablerer en separate ordning, anføres som dataansvarlig virksomhed.

Standardblanket WB1 anvendes.

3. Dansk virksomhed, som er del af en koncern med en fælles whistleblowerordning, men hvor de enkelte selskaber i koncernen selv er dataansvarlige for behandlingen af oplysninger om deres medarbejdere i ordningen

Der kan også etableres ordninger, hvor moderselskabet i koncernen ”står for” ordningen, men alene handler som databehandler i forhold til datterselskaberne. Moderselskabet handler så at sige på vegne af datterselskaberne for så vidt angår indberetninger af deres medarbejdere.

Hvis moderselskabet er etableret i Danmark, skal det foretage anmeldelse til Datatilsynet af behandlingen af oplysninger om dets egne medarbejdere, altså medarbejderne i moderselskabet.

De datterselskaber, der er etableret i Danmark, skal ligeledes hver især foretage anmeldelse til Datatilsynet af behandlingen af oplysninger om dets egne medarbejdere, altså medarbejderne i det pågældende datterselskab. Moderselskabet skal påføres som databehandler i datterselskabernes anmeldelser.

NB! De danske datterselskaber skal foretage anmeldelse til Datatilsynet, uanset om det er et dansk eller udenlandsk moderselskab, der står for behandlingen.

Standardblanket WB1 anvendes.

Eventuelle datterselskaber i andre EU/EØS lande skal ikke foretage anmeldelse til Datatilsynet, men bør eventuelt tage kontakt til databeskyttelsesmyndighederne i deres hjemlande.