Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

WB2. Whistleblowerordning i en koncern, hvor den dataansvarlige virksomhed er etableret i et tredjeland

Standardanmeldelsen WB2 benyttes kun i et tilfælde:

Fælles whistleblowerordning i en koncern, hvor et (moder)selskab, som er etableret i et tredjeland, skal være dataansvarlig

WB2 er den rette blanket, hvis der er tale om en fælles whistleblowerordning i en koncern, hvor den dataansvarlige virksomhed (typisk moderselskabet) er etableret uden for EU/EØS.

I anmeldelsen skal (under punkt 3) angives, at whistleblowerordningen også omfatter medarbejdere mv. i danske datterselskaber, samt navn(e) og adresse(r) på disse.

Da de danske datterselskaber ikke selv er dataansvarlige i denne model, skal de ikke selv anmelde whistleblowerordningen til Datatilsynet (som dataansvarlige). Et dansk datterselskab kan imidlertid udpeges som repræsentant i forhold til persondataloven, jf. nedenfor.

Alle danske selskaber skal imidlertid have en anmeldelse af deres personaleadministration på plads.

Udpegning af repræsentant
WB2 anvendes i de tilfælde, hvor behandlingen (f.eks. indsamlingen) af oplysninger sker under benyttelse af hjælpemidler, der befinder sig i Danmark. I disse tilfælde omfattes behandlingen af persondataloven i medfør af lovens § 4, skt. 3, nr. 1, og den dataansvarlige har ifølge lovens § 4, stk. 4, pligt til at udpege en repræsentant, som er etableret i Danmark. Eksempelvis vil brug af en elektronisk formular, der udfyldes på en PC eller lign. hos en medarbejder i Danmark, evt. kunne anses for behandling under benyttelse af hjælpemidler i Danmark. Klik her for at læse et af artikel 29-gruppens dokumenter angående anvendelsesområdet for den europæiske databeskyttelseslovgivning

Det skal anføres i anmeldelsens punkt 1, hvem der er udpeget som repræsentant.

Skulle der være virksomheder i tredjelande, som indsamler oplysninger i Danmark, uden at det sker under benyttelse af hjælpemidler i Danmark, kan persondataloven eventuelt finde anvendelse som følge reglen i lovens § 4, stk. 3, nr. 2. Skulle det være tilfældet, kan standardanmeldelsen WB2 ikke benyttes. Her vil man som hidtil selv skulle skrive sin anmeldelse ”fra bunden af” ved brug af en anmeldelsesblanket af typen ”Privat virksomhed”. Der må desuden forventes en længere sagsbehandlingstid.

Klik her for at se Datatilsynets tilstræbte sagsbehandlingstider.

Det bemærkes i den forbindelse, at sagsbehandlingstiden på anmeldelser af whistleblowerordninger erfaringsmæssigt ofte er en del længere end de tilstræbte 5 måneder.
 
Brug af databehandler
Ofte vil en del af håndteringen (f.eks. modtagelsen) af indberetninger i en whistleblowerordning være henlagt til et selskab med særlig ekspertise på området. Hvis den praktiske håndtering af opgaverne i forbindelse med whistleblowerordningen er overladt til en ekstern virksomhed, skal denne altid stå anført som databehandler i punkt 1 i anmeldelsen.

NB! Husk endvidere, at der skal foreligge skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, samt at den dataansvarlige virksomhed har pligt til at påse, at datasikkerheden hos databehandlerne lever op til persondatalovens krav! Se nærmere i persondatalovens § 42.