Blanketter

Her finder du blanketter, som skal bruges til at indhente tilladelser fra Datatilsynet.

Efter databeskyttelsesloven skal man indhente Datatilsynets tilladelse, når behandlingen af personoplysninger for en privat dataansvarlig foretages

  • Med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret (advarselsregister),
  • Med henblik på erhvervsmæssig videregivelse af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed (kreditoplysningsbureau), eller
  • Udelukkende med henblik på at føre retsinformationssystemer.

Anmodning om Datatilsynets tilladelse skal ske ved brug nedenstående blanketter:

Herudover skal Datatilsynets tilladelse indhentes for visse særlige behandlinger af personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, som er nødvendige af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. Der vil være tale om behandlinger, som hidtil har været omfattet af persondatalovens § 7, stk. 7. Anmodning om Datatilsynets tilladelse kan på nuværende tidspunkt f.eks. ske ved at sende en e-mail til Datatilsynet.

Endelig skal Datatilsynets tilladelse indhentes i forbindelse med videregivelse af personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 3. Læs mere om dette her. Anmodning om Datatilsynets tilladelse kan på nuværende tidspunkt ligeledes ske ved at sende en mail til Datatilsynet.