Vejledninger fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Vejledninger i høring fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har p.t. nedenstående udkast til retningslinjer i offentlig høring:

  • Retningslinjer om overførsler af personoplysninger fra offentlige myndigheder eller -organer inden for EU/EØS til offentlige organer i usikre tredjelande eller internationale organisationer (Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies) - høringsfrist 18. maj 2020
  • Retningslinjer om internetforbundne køretøjer (Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications) - høringsfrist 1. maj 2020

Hvis du ønsker at komme med bemærkninger til udkastet til vejledning, så følg Det Europæiske Databeskyttelsesråds anvisninger herfor.