Hvad er dine rettigheder?

Når der behandles oplysninger om dig, kaldes du "den registrerede". Du har i den forbindelse en række rettigheder over for den dataansvarlige, som behandler dine oplysninger.

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

Når dine oplysninger bliver behandlet, bør du først gøre dig klart, hvem der faktisk er ansvarlig for dine oplysninger.

Det er i denne forbindelse afgørende, hvem der er den "dataansvarlige". Det er den person, virksomhed, forening eller myndighed m.v., som afgør, med hvilket formål og med hvilke hjælpemidler dine personoplysninger behandles. "Databehandleren" er den, der behandler dine personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

Du kan læse mere om de to roller i Datatilsynets vejledning om dataansvarlige og databehandler.

Hvad er dine rettigheder?

Databeskyttelsesreglerne indeholder en række rettigheder, som du kan påberåbe dig over for den dataansvarlige.

Som registreret har du således blandt andet følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
  • Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
  • Ret til sletning eller "retten til at blive glemt" - Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
  • Ret til begrænsning af behandling - Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
  • Ret til dataportabilitet - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden
  • Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Hvis du gør din ret gældende over for den dataansvarlige, uden at denne efterkommer din anmodning, kan du rette henvendelse til Datatilsynet for at få vejledning om dine rettigheder og eventuelt for at klage over den dataansvarlige.

Du skal dog være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.

Du kan læse mere i Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder.

 

Video: Kender du dine rettigheder?

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Test dig selv

Kender du dine rettigheder? Tag testen her.

Vil du hellere lytte end at læse?

Datatilsynet har udgivet en podcast, hvor du kan få en indføring i reglerne.

Hør episoden "De registreredes rettigheder og virksomhedernes forpligtelser" 

Se oversigten over alle episoderne i podcasten