Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Datatilsynet for Grønland

 
Datatilsynet er den statslige, uafhængige myndighed, der fører tilsyn med enhver behandling af personoplysninger, der er omfattet af persondataloven. Det er altså Datatilsynets opgave at påse, at behandling af personoplysninger finder sted i overensstemmelse med persondataloven og regler udstedt i medfør af loven. Datatilsynet fører også tilsyn med den udgave af persondataloven, som ved anordning er sat i kraft for Grønland.
 
Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål behandling af personoplysninger.
 
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig – f.eks. ved en myndighed, virksomhed eller organisation – ikke lever op til persondatalovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage. Hvis du mener, at der behandles oplysninger om dig i strid med loven, så tag først kontakt til den ansvarlige (f.eks. myndigheden, virksomheden eller organisationen) og få deres forklaring på sagen.
 
Datatilsynet afgiver desuden udtalelser til myndigheder, f.eks. i forbindelse lovforslag og udkast til bekendtgørelser, som tilsynet får i høring.
 
En del af Datatilsynets virksomhed er også at foretage inspektioner hos både offentlige myndigheder og private virksomheder. Datatilsynets medarbejdere foretager inspektioner hos både offentlige myndigheder og private virksomheder.
 
Datatilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan imidlertid indbringes for domstolene. Du har også mulighed for at klage over Datatilsynet til Folketingets Ombudsmand.
 
Datatilsynet skal hvert år offentliggøre en beretning om sin virksomhed. Endvidere har tilsynet mulighed for at offentliggøre sine udtalelser.
 
Læs Datatilsynets årsberetninger (kun på dansk)