Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Persondataloven for Grønland

 
Efter anmodning fra Grønlands Selvstyre er det fastsat ved anordning, at persondataloven den 1. december 2016 sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. Persondataloven for Grønland kan ses her. Loven afløser de hidtil gældende registerlove fra 1978.
 
Den udgave af persondataloven, som er sat i kraft for Grønland, er i store træk den samme som den danske. De generelle vejledningstekster på Datatilsynets hjemmeside er derfor i vidt omfang også relevante for behandlinger af personoplysninger, der er omfattet af persondataloven for Grønland.
 
Der er dog foretaget enkelte afvigelser i den grønlandske udgave af loven, som bl.a. skyldes, at der i øvrigt i Grønland gælder andre regler, som har betydning for lovens anvendelse. En væsentlig afvigelse fra de regler, der gælder i Danmark, er, at de særlige regler om tv-overvågning ikke er sat i kraft for Grønland. Det betyder, at behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning skal vurderes efter lovens almindelige regler. En anden afvigelse er, at persondataloven for Grønland i modsætning til den danske lov ikke omfatter domstolenes behandling af personoplysninger.
 
Som en overgangsordning er det fastsat i persondataloven for Grønland, at anmeldelse og indhentelse af tilladelser for eksisterende behandlinger af personoplysninger efter persondatalovens kapitel 12 og 13 først skal ske inden for en frist af tre år fra lovens ikrafttræden, hvilket vil sige inden den 1. december 2019. Behandlinger, der iværksættes efter lovens ikrafttræden, skal derimod som udgangspunkt anmeldes forud for iværksættelsen.
 
Datatilsynet har udarbejdet en større vejledning om persondataloven, der er særligt henvendt til grønlandske borgere, virksomheder og myndigheder. Hertil kommer et antal mindre vejledninger om udvalgte emner. Vejledningerne er offentliggjort på Datatilsynets hjemmeside på både grønlandsk og dansk.