Hvad er databeskyttelse?

Enhver har ret til beskyttelse af sine personoplysninger, og enhver, der behandler personoplysninger om andre i ikke-privat sammenhæng, er forpligtet til at iagttage disse rettigheder og til at beskytte personoplysningerne. Disse rettigheder og forpligtelser går samlet under betegnelsen "databeskyttelse".

Enhver behandling af andres personoplysninger, der ikke sker i en rent privat sammenhæng, skal ske i overensstemmelse med reglerne på databeskyttelsesområdet.

Personoplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. Du kan læse mere om definitionen og kategoriseringen af personoplysninger under punktet "Hvad er personoplysninger?" og om databeskyttelsesreglerne generelt under punktet "Lovgivning" og "Vejledninger og skabeloner".

Den, der behandles personoplysninger om, kaldes som regel "den registrerede", mens den, der behandler personoplysninger om andre, er den "dataansvarlige" eller "databehandleren", alt efter hvilken rolle vedkommende har i behandlingen. Du kan læse mere om, hvornår man behandler personoplysninger, og hvornår man er dataansvarlig eller databehandler under punktet "Hvornår behandler du personoplysninger?".

Den registrerede har en række rettigheder over for den dataansvarlige. Det er den registreredes rettigheder, der skal beskyttes, og den dataansvarlige og databehandleren, der har ansvaret for denne beskyttelse. Rettighederne har til formål at gøre det gennemsigtigt for den registrerede, hvornår der behandles oplysninger om vedkommende, og hvilke oplysninger, der behandles. Herudover giver rettighederne den registrerede kontrol over sine egne personoplysninger. Du kan læse mere om den registreredes rettigheder under punktet "Hvad er dine rettigheder?".

Den dataansvarlige skal sikre sig, at behandlingen af personoplysninger er i overensstemmelse med en række grundprincipper, ligesom der skal være et lovligt grundlag til at behandle oplysningerne. Du kan læse mere om dette under punktet "Hvornår må du behandle personoplysninger?". Du kan læse mere om den dataansvarliges øvrige forpligtelser under punktet "Hvad er dine forpligtelser?".

Reglerne på databeskyttelsesområdet indebærer også, at den dataansvarlige skal foretage en række mere generelle vurderinger og overvejelser i forhold til selve beskyttelsen af de oplysninger, der behandles. Under punktet "Hvordan beskytter du personoplysninger?" finder du en beskrivelse af nogle af de overvejelser, som den dataansvarlige kan eller skal gøre sig i den forbindelse .

Når du som registreret stiller spørgsmålstegn ved en behandling af oplysninger om dig, eller du påberåber dig dine rettigheder over for den dataansvarlige, skal den dataansvarlige reagere på henvendelsen. Gør den dataansvarlige ikke det - eller er du ikke tilfreds med den dataansvarliges svar, kan du rette henvendelse til Datatilsynet, der kan vejlede dig yderligere om dine rettigheder, herunder dine muligheder for at klage.

Du kan læse mere om dette under punktet "Klage til Datatilsynet".

Det skal du vide om databeskyttelse

Få et hurtigt overblik over de mest centrale begreber inden for databeskyttelse i vores informationspjece.