De registreredes rettigheder

De fleste af den registreredes rettigheder forudsætter, at den registrerede retter henvendelse til dig og gør sin ret gældende. Der er dog nogle forpligtelser, du skal opfylde over for den registrerede, uanset om vedkommende retter henvendelse til dig eller ej:

  • Oplysningspligten - Du skal på eget initiativ give den registrerede en række oplysninger, når du indsamler eller modtager oplysninger om vedkommende
  • Forbuddet mod afgørelser udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering - Du må som udgangspunkt ikke træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Hvis du er dataansvarlig, er det som udgangspunkt dig, der skal sørge for at iagttage de registreredes rettigheder. Dine eventuelle databehandlere kan altså ikke som udgangspunkt pålægges et selvstændigt ansvar herfor.

En databehandler kan - efter aftale med og instruks fra den dataansvarlige - påtage sig at iagttage de registreredes rettigheder på den dataansvarliges vegne og under den dataansvarliges ansvar.

Endvidere er der nogle tilfælde, hvor databehandlerens medvirken er nødvendig for at iagttage de registreredes rettigheder, for eksempel ved sletning eller berigtigelse af oplysninger, der fysisk befinder sig hos databehandleren.

Rettighederne er også opsummeret under punktet "Hvad er dine rettigheder?".