Hvad er en personoplysning?

Personoplysninger er kort sagt det, GDPR er sat i verden for at beskytte.

Kort om personoplysninger

En personoplysning er enhver form for information, der kan forbindes til en person. Det gælder også, hvis personen kun kan identificeres, når informationen kombineres med andre oplysninger.

En personoplysning kan f.eks. være dit fulde navn, dit personnummer, din bils registreringsnummer, et billede med personer på, dit fingeraftryk, en optagelse af din stemme eller en lægejournal.

I GDPR kalder man den person, I registrerer og behandler oplysninger om for ”den registrerede”.

I GDPR opdeles personoplysninger i tre typer

 • Ikke-følsomme personoplysninger
 • Følsomme oplysninger 
 • Oplysninger om strafbare forhold

Opdelingen findes, fordi der gælder forskellige regler for, hvordan I skal håndtere personoplysninger afhængigt af, hvor følsomme oplysningerne er.

Ikke-følsomme personoplysninger

Ikke-følsomme personoplysninger er alle personoplysninger, som ikke hører under kategorien "følsomme personoplysninger". 

Ikke-følsomme personoplysninger er oplysninger om: 

 • Identifikationsoplysninger som navn, adresse, alder og uddannelse.
 • Økonomiske forhold som skat og gæld.
 • (Væsentlige) sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage eller tjenstlige forhold.
 • Billeder, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon.

Følsomme personoplysninger 

Følsomme personoplysninger er oplistet GDPR, og der gælder særligt strikse regler for, hvornår og hvordan man må bruge dem. 

Følsomme oplysninger er oplysninger om:

 • Helbredsoplysninger
 • Race og etnisk oprindelse
 • Politisk overbevisning
 • Religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Genetiske data
 • Biometriske data med henblik på entydig identifikation, f.eks. fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse
 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

 

Oplysninger om strafbare forhold

Oplysninger om strafbare forhold kan være en oplysning om, at en person har begået en bestemt lovovertrædelse, men det kan f.eks. også være en oplysning om, at en person har adresse i et fængsel. 

Søger du et hurtigt overblik over personoplysninger?