Trin 4

Oplys om, at I behandler personoplysninger

Oplys om, at I behandler personoplysninger

Foreningen har pligt til at oplyse medlemmer, frivillige og ansatte om, at I har oplysninger om dem. Udover at oplyse dem om, at I har oplysninger om dem, skal I give dem en række andre informationer, f.eks. om hvad I skal bruge oplysningerne til, og hvor længe I gemmer dem. Hvis I får oplysningerne fra personen selv, skal I give informationen på det tidspunkt, I modtager dem. Hvis I får oplysningerne fra andre end personen selv, skal I give oplysningerne hurtigst muligt - og senest inden 1 måned efter at I har modtaget oplysningerne. 

I skal informere på en måde, der er let for folk at forstå. I kan med fordel give informationen i en privatlivspolitik, som ligger lettilgængeligt på foreningens hjemmeside, og som I kan linke til, f.eks. når et nyt medlem melder sig ind i foreningen.

Foreningen skal oplyse om følgende:  

  • Identitet og kontaktoplysninger

Indsæt foreningens navn og kontaktoplysningerne.

  • Hvilke personoplysninger

Indsæt de typer af oplysninger, som I har fundet i forbindelse med trin 1: Skab overblik.

  • Hvorfor

Indsæt her jeres gode grund og jeres lovlige grundlag fra trin 2: Spørg dig selv hvorfor.

  • Hvem oplysningerne evt. deles med

Hvis I giver folks personoplysninger til nogen uden for jeres forening, skal I oplyse om, at I gør dette, og om hvem der modtager oplysningerne. Det kan f.eks. være i form af en deltagerliste til et idrætsstævne, som videregives til de øvrige deltagere og arrangørerne af stævnet, eller en, som håndterer oplysningerne på foreningens vegne.

  • Hvor længe gemmes oplysninger

Indsæt her jeres overvejelser fra trin 3: Husk at slette.

  • Rettigheder

Her kan I med fordel skrive følgende:

"Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Ret til berigtigelse (rettelse)

Ret til sletning

Ret til begrænsning af behandling

Ret til indsigelse

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har i øvrigt ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk"

Eksempler

Gå direkte til eksemplerne.

Stadig i tvivl?

Skriv eller ring til os. 

dt@datatilsynet.dk

33 19 32 00

Vil du have de 7 trin på print?

Eksempler

Her kan I se et eksempel på en persondatapolitik. Eksemplet tager udgangspunkt i en idrætsforening, men strukturen gælder generelt for persondatapolitikker.

Her kan I se et eksempel på en persondatapolitik. Eksemplet tager udgangspunkt i en idrætsforening, men strukturen gælder generelt for persondatapolitikker.

PERSONDATAPOLITIK – OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Eksempel på persondatapolitik

Tilbage til forrige trin

Gå til trin 3

Tilbage til start?

Gå til hovedmenu

Klar til næste trin?

Gå til trin 5