Oversigt over anmeldte retsinformationssystemer

Virksomhed Dato for tilladelse
Ante IVS 11. april 2019
Det Finansielle Ankenævn 14. oktober 2019
Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 14. oktober 2019
J.H. Schultz Information A/S 15. juli 2020