Håndtering af brud på persondatasikkerheden

Podcast

Hvad er et sikkerhedsbrud, og hvad gør jeg, hvis der opstår et sikkerhedsbrud?