Ingen personer er berørt af sikkerhedsbruddet

Dato: 14-10-2022

Er du sikker på det? Antallet af personer, som er berørt af et brud, er ikke kun dem, for hvem der været en faktisk konsekvens af bruddet.

Hvis der fx ved en fejl har været unødvendig adgang til personoplysninger om 100 personer, så er der 100 berørte – uanset, om adgangen har været anvendt eller ej.

Definitionen på et brud på persondatasikkerheden omfatter ”uautoriseret adgang til personoplysninger”, så hvis nogen har haft adgang til oplysninger, som ikke var autoriseret (godkendt) til at have denne adgang, så har der været uautoriseret adgang og dermed et brud på persondatasikkerheden – uanset om nogen har anvendt adgangen eller ej.

Se flere sikkerhedstips