Nedbrud i et it-system kan vel ikke være et brud på persondatasikkerheden?

Dato: 21-10-2022

Når det kommer til behandling af personoplysninger, tænker de fleste umiddelbart kun på fortrolighed – altså at personoplysninger ikke må komme til uvedkommendes kendskab.

Men oplysningernes tilgængelighed og integritet kan være lige så vigtige aspekter. Hvis du ankommer bevidstløs til skadestuen, og de ikke har adgang til din journal, så ved lægerne ikke, hvilken medicin du tager, eller hvilken medicin du ikke kan tåle, eller om du har sukkersyge, osv. Dermed kan du ikke få den optimale behandling.

Hvis en butik får ødelagt data af ransomware, får du måske ikke de tilbud og bonusser, som du har fortjent. Hvis kontaktoplysninger ikke er opdaterede, kan dine personoplysninger blive sendt til uvedkommende. Med andre ord, så skal informationssikkerhedshændelser, som angår tilgængelighed og integritet, i visse tilfælde også anmeldes til Datatilsynet og håndteres som brud på persondatasikkerheden.

Se flere sikkerhedstips