Pas på du ikke snyder de registrerede … og dig selv

Dato: 28-10-2022

Mange forsøger at ”tale sikkerhedsbrud ned”, så det ikke lyder så slemt, som det faktisk er. Måske fordi det skal beskrives for ledelsen i egen organisation, eller fordi det skal anmeldes til Datatilsynet som et brud på persondatasikkerheden.

Det kan imidlertid resultere i værre problemer, hvis det indebærer, at man derved vildleder Datatilsynet om, hvad der er sket. Det kan også bevirke, at du ikke får behandlet bruddet ordentligt, ikke får vurderet risici korrekt, eller ikke får mindsket de reelle potentielle konsekvenser ved bruddet.

Se flere sikkerhedstips