Uautoriseret adgang til IT-systemer og fællesdrev

Dato: 17-10-2022

Der sker ofte fejl i forbindelse med styring af adgange til IT-systemer og drev. Som dataansvarlig skal det sikres, at kun de rette har adgang.

Derfor skal det overvejes, om der behov for procedurer for adgangskontrol, om behov for logning af brugernes adgang i systemerne og løbende kontrol af, om det over tid stadig er de rigtige, der har adgang.

Se flere sikkerhedstips