Foretag test, hvis du bruger robotter

Dato: 01-12-2023

Datatilsynet har i denne uge modtaget en anmeldelse af et brud på persondatasikkerheden, hvor et stort antal forsendelser skulle håndteres af en softwarerobot. På trods af, at processen blev testet, skete der imidlertid det, at alle breve – og modtagerne af brevene – blev blandet sammen, hvilket medførte, at personoplysninger blev sendt til forkerte modtagere indenfor samme kreds af personer.

Hvis man arbejder med processer, der skal automatiseres ved hjælp af softwarerobotter (såkaldt RPA), skal man være opmærksom på, at forudgående test af funktionaliteten er meget vigtig, og at der – på trods af selv meget grundige tests – kan ske fejl. Derfor er det ofte nødvendigt, at man har udarbejdet en klar plan for, hvordan eventuelle fejl håndteres, hvis robotsoftwaren ikke virker som forventet – eller slet ikke virker.