Overvej kryptering

Dato: 10-10-2023

Det sker jævnligt, at bærbare computere, mobiltelefoner og transportable medier – som f.eks. USB-stiks – bortkommer. Flere medier har således i den forgangne uge berettet om en kommune, der havde mistet et ukrypteret USB-stik med følsomme personoplysninger.

Hvis den slags enheder ikke er krypteret, er der risiko for, at persondata på disse medier kommer uvedkommende til kendskab. Derfor skal det indgå i en risikovurdering, om der er behov for kryptering af enheder, f.eks. hvis de indeholder persondata.