Bed ikke dine kunder sende følsomme eller fortrolige oplysninger på SMS

Dato: 03-02-2024

Datatilsynet modtager med jævne mellemrum henvendelser fra borgere, der er blevet opfordret til at sende fortrolige personoplysninger (f.eks. personnummer) via SMS til virksomheder. Vores svar til disse borgere er, at indhold med følsomme eller fortrolige oplysninger normalt ikke kan sendes sikkert som SMS.

Derfor skal man som dataansvarlig sørge for at stille en anden, sikker transmissionsmulighed til rådighed for borgere og kunder, hvis man opfordrer dem til at sende fortrolige eller følsomme oplysninger i forbindelse med f.eks. salg, kontraktindgåelse eller lignende.

Her kan du læse mere om, hvad man som dataansvarlig skal sørge for, når man opfordrer borgere til at sende oplysninger.

Her kan du desuden læse mere om transmission af personoplysninger via SMS.