Håndter fejlforsendelser i e-Boks

Dato: 12-01-2024

Datatilsynet modtager ofte anmeldelser af brud på persondatasikkerheden, hvor oplysninger er sendt til en forkert modtager. Det gælder typisk e-mail eller fysisk post, men det kan også ske med e-Boks, hvor en afsender kan lave fejl i forsendelsen. I langt de fleste tilfælde kan en fejlsendt e-mail eller et fejlsendt brev ikke kaldes tilbage igen. Men har en afsender sendt personoplysninger til en forkert modtager i e-Boks, kan der være situationer, hvor fejlen kan udbedres.

I sådanne særlige situationer, hvor personoplysninger er blevet kompromitteret, har e-Boks mulighed for at gøre forsendelsen utilgængelig hos den forkerte modtager, så denne ikke kan se eller læse den. Dette kan alene ske på anmodning fra afsenderen og med fyldestgørende dokumentation. Det kan være et meget vigtigt skridt, hvis en fejlforsendelse kan have høj risiko for den person, hvis oplysninger er blevet sendt forkert. Det kan f.eks. være, når der er sendt en beskyttet adresse til en person, hvor denne viden kan udgøre en risiko.