Tænk over, om de berørte skal have besked om brud

Dato: 29-06-2024

Datatilsynet modtager årligt over 9.000 anmeldelser af brud på persondatasikkerheden. Hvis det er sandsynligt, at et brud udgør en høj risiko for de personer, hvis data er en del af bruddet, skal den dataansvarlige underrette dem om, at bruddet har fundet sted.

Sådan en underretning skal som minimum indeholde:

  • Navn og kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren eller andet kontaktpunkt
  • En beskrivelse af de sandsynlige konsekvenser for de berørte
  • En beskrivelse af, hvad den dataansvarlige har gjort for at begrænse bruddets skadevirkninger

I en del af de anmeldelser af brud, som Datatilsynet modtager, er beskrivelsen af underretningen af de berørte ikke særlig detaljeret, hvorfor vi er nødt til at stille opfølgende spørgsmål for at få afklaret, om underretningen lever op til kravene.

Læs mere om anmeldelse og underretning her.