Databeskyttelsesreglerne gælder ikke kun for ansatte

Dato: 18-05-2024

Datatilsynet har i denne uge set et brud, hvor en studerende delte optagelser og oplysninger på et socialt medie fra et møde med en familie, som den studerende deltog i som led i sin uddannelse på en arbejdsplads.

Man skal som dataansvarlig huske, at alle – både fastansatte, studerende og så videre – der behandler oplysninger på vegne af en, skal instrueres i, hvordan oplysningerne skal behandles. Det betyder bl.a., at studerende skal kende til relevante databeskyttelsesretlige retningslinjer, procedurer mv., men indebærer også, at man skal gøre de studerende opmærksomme på, hvis de er underlagt en eventuel tavshedspligt.

På den måde kan man – forhåbentlig – slippe for, at oplysninger, som man er dataansvarlig for, bliver offentliggjort steder, hvor de ikke skal være.