Vær opmærksom på midlertidig lagring

Dato: 24-05-2024

Datatilsynet har i denne uge modtaget en anmeldelse af et brud på persondatasikkerheden, hvor en automatiseret proces midlertidigt gemte et stort antal dokumenter på et netværksdrev. Lagringen var en mellemstation mellem to trin i processen, og der var opsat automatiseret sletning efter en tidsperiode. Problemet var bare, at alle medarbejdere havde adgang til dette netværksdrev, da der ikke var tænkt adgangsbegrænsning ind ved oprettelsen.

Så vær opmærksom på, at hvis netværksdrev eller andet bruges til at gemme data midlertidigt, så skal adgangsbegrænsning stadig tænkes ind.

Her kan du kan læse mere om adgangsrettigheder og adgang til data.