Brexit og overførsel af personoplysninger

Brexit nærmer sig. Nedenfor får du et kort overblik over de sandsynlige scenarier, og hvad de kan have af betydning for overførsel af personoplysninger til Storbritannien.

1. En aftale med EU falder på plads inden 1. februar 2020

Lige nu tyder mest på, at dette scenarie bliver til virkelighed. Hvis en aftale mellem EU og Storbritannien falder på plads inden 1. februar 2020, vil der i en overgangsperiode frem til og med 31. december 2020 gælde de samme regler omkring overførsel af personoplysninger til Storbritannien som i dag. Det vil sige, at overførsel af personoplysninger til Storbritannien kan ske på samme vilkår som til EU- og EØS-lande, og du behøver derfor ikke på nuværende tidspunkt foretage dig noget.

I overgangsperioden vil der eventuelt kunne forhandles om godkendelse af Storbritannien som et sikkert tredjeland. Sker dette, vil overførsel af personoplysninger til Storbritannien efter udløbet af overgangsperioden kunne ske på dette grundlag, og så vil du også til den tid kunne overføre oplysninger som i dag.

2. Ingen aftale med EU før 1. februar 2020 - en såkaldt "hård Brexit"

Kommer der ikke en aftale på plads mellem EU og Storbritannien inden 1. februar 2020, er Storbritannien fra 1. februar 2020 ikke længere medlem af EU og er herefter at anse for et såkaldt tredjeland.

Det betyder, at det kun er muligt at overføre personoplysninger til Storbritannien i det omfang du har et overførselsgrundlag i henhold til databeskyttelsesforordningens kapitel V. Den 12. februar 2019 vedtog Databeskyttelsesrådet en vejledning om fremgangsmåden for overførsel af personoplysninger til Storbritannien i denne situation. Læs Databeskyttelsesrådets vejledning her.

Datatilsynets vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande kan du også læse generelt om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Hvad skal du gøre nu?

Hvis du overfører personoplysninger til Storbritannien, skal du kort fortalt:

  • få kortlagt hvilke personoplysninger, du overfører til Storbritannien og den kontekst oplysningerne overføres i (sker overførslen til en dataansvarlig eller en databehandler, og er din organisation en del af en koncern?)
  • Undersøge hvilket overførselsgrundlag som kan komme på tale for dig i tilfælde af at Storbritannien bliver et usikkert tredjeland pr. 1. februar 2020
  • Implementere det valgte overførselsgrundlag med henblik på at have det klart 1. februar 2020
  • Opdatere relevant intern og ekstern kommunikation i forhold til at du fremover overfører personoplysninger til Storbritannien som tredjeland