Brexit og overførsel af personoplysninger

Brexit nærmer sig, og der er for tiden stor usikkerhed om, hvordan det kommer til at foregå. Samtidig kan det have stor betydning for virksomheder og andre, der overfører personoplysninger til Storbritannien, om en aftale mellem EU og Storbritannien falder på plads eller ej. Nedenfor får du et kort overblik over de tre mulige scenarier, og hvad de hver især kan have af betydning for overførsel af personoplysninger til Storbritannien.

1. En aftale med EU falder på plads inden 31. oktober 2019

Hvis en aftale mellem EU og Storbritannien falder på plads inden 31. oktober 2019, vil der i en overgangsperiode frem til 31. december 2020 gælde de samme regler omkring overførsel af personoplysninger til Storbritannien som i dag. Det vil sige, at overførsel af personoplysninger til Storbritannien kan ske på samme vilkår som til EU- og EØS-lande, og du behøver derfor ikke på nuværende tidspunkt foretage dig noget.

 

Den politiske aftale, som den ser ud p.t., lægger op til, at der i overgangsperioden kan forhandles om godkendelse af Storbritannien som et sikkert tredjeland. Sker dette, vil overførsel af personoplysninger til Storbritannien efter udløbet af overgangsperioden kunne ske på dette grundlag, og så vil du også til den tid kunne overføre oplysninger som i dag.

 

2. Storbritannien trækker Brexit tilbage

 

EU-Domstolen bekræftede den 10. december 2018, at Storbritannien ensidigt kan stoppe Brexit-processen. I så fald fortsætter Storbritannien som EU-medlem, og overførsel af personoplysninger kan derfor ske som hidtil.

 

3. Ingen aftale med EU før 31. oktober 2019, en såkaldt "hård Brexit"

 

Kommer der ikke en aftale på plads mellem EU og Storbritannien inden 31. oktober 2019, og har Storbritannien heller ikke inden da trukket Brexit tilbage, er Storbritannien fra 1. november 2019 ikke længere medlem af EU og er herefter at anse for et såkaldt tredjeland.

 

Det betyder, at det kun er muligt at overføre personoplysninger til Storbritannien i det omfang du har et overførselsgrundlag i henhold til databeskyttelsesforordningens kapitel V. Den 12. februar 2019 vedtog Databeskyttelsesrådet en vejledning om fremgangsmåden for overførsel af personoplysninger til Storbritannien i denne situation. Læs Databeskyttelsesrådets vejledning her.

 

I Datatilsynets vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande kan du også læse generelt om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

 

Hvad skal du gøre nu?

 

Hvis du overfører personoplysninger til Storbritannien, skal du kort fortalt:

  • få kortlagt hvilke personoplysninger, du overfører til Storbritannien og den kontekst oplysningerne overføres i (sker overførslen til en dataansvarlig eller en databehandler, og er din organisation en del af en koncern?)
  • Undersøge hvilket overførselsgrundlag som kan komme på tale for dig i tilfælde af at Storbritannien bliver et usikkert tredjeland pr. 1. november 2019
  • Implementere det valgte overførselsgrundlag med henblik på at have det klart 1. november 2019
  • Opdatere relevant intern og ekstern kommunikation i forhold til at du fremover overfører personoplysninger til Storbritannien som tredjeland