Internationale vejledninger

På denne side kan du tilgå det internationale vejledningsmateriale fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB). 

Nyt fra EDPB

EDPB

Læs mere om Datatilsynets arbejde i Det Europæiske Databeskyttelsesråd her

Vejledningsoversigt

Oversigt

Vedtagne vejledninger

Oversigten opdateres løbende i takt med, at EDPB vedtager nye vejledninger.

Gå direkte til EDPB's egen liste over vedtagne vejledninger her.

Akkreditering (EDPB guideline 4/2018 - vedtaget den 4. december 2018) (EN)

Adfærdskodekser (EDPB guideline 1/2019 - vedtaget den 4. juni 2019) (DA)

Art. 6(1)(b) som behandlingshjemmel ved udbud af online tjenester ver. 2.0 (EDPB guideline 2/2019 - vedtaget den 8. oktober 2019) (DA)

Administrative bøder i henhold til databeskyttelsesforordningen (wp253 - vedtaget den 3. oktober 2017) (EN)

Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden (wp250 - vedtaget den 6. februar 2018) (DA)

Automatiske individuelle afgørelser og profilering (wp251 - vedtaget den 6. februar 2018) (DA)

Anbefalinger om de europæiske væsentlige garantier for overvågningsforanstaltninger (EDPB guideline 2/2020 - vedtaget den 10. november 2020) (DA)

Anvendelse af lokaliseringsdata og kontaktopsporingsværktøjer i forbindelse med Covid-19-udbruddet (EDPB Guideline 4/2020 - vedtaget 21. april 2020) (DA) 


Behandling af personoplysninger i forbindelse med forbundne køretøjer og mobilitetsrelaterede applikationer ver. 2.0 (EDPB guideline 1/2020 - vedtaget den 9. marts 2021) (EN)

Behandling af sundhedsdata med henblik på videnskabelig forskning i forbindelse med Covid-19-udbruddet (EDPB guideline 3/2020 - vedtaget den 21. april 2020) (DA)

Bindende virksomhedsregler (BCR), elementer og principper, der skal være indeholdt (wp256 - vedtaget den 6. februar 2018) (EN)

Bindende virksomhedsregler (BCR) for databehandlere, elementer og principper, der skal være indeholdt (wp257 - vedtaget den 6. februar 2018) (EN)

Bindende virksomhedsregler (BCR) for dataansvarlige, standardansøgning til brug for godkendelse af (wp264 - vedtaget den 11. april 2018) (EN)

Bindende virksomhedsregler (BCR) for databehandlere, standardansøgning til brug for godkendelse af (wp265 - vedtaget den 11. april 2018) (EN) 
 
Bindende virksomhedsregler (BCR) for dataansvarlige og databehandlere, samarbejdsproceduren ved godkendelse af (wp263 - vedtaget den 11. april 2018) (EN)

Brug af videoudstyr til behandling af personoplysninger ver. 2.0 (EDPB guideline 3/2019 - vedtaget 29. januar 2020) (DA)

Behandling af personoplysninger i forbindelse med forbundne køretøjer og mobilitetsrelaterede applikationer (EDPB guideline 1/2020 - vedtaget 28.januar 2020) (EN)

Certificering ver. 3.0 (EDPB guideline 1/2018 - vedtaget den 4. juni 2019) (DA)

Dataansvarlig og databehandler (EDPB guideline 7/2020 - vedtaget den 2. september 2020) (EN)

Dataportabilitet - retten til (wp242 - vedtaget 5. april 2017) (DA)

Databeskyttelsesrådgivere, DPO’ere (wp243 - vedtaget den 5.april 2017) (DA)

Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger ver. 2.0 (EDPB guideline 4/2019 (Retningslinjer) - vedtaget den 20. oktober 2020) (DA)

Foranstaltninger, der supplerer overførselsværktøjer for at sikre overholdelse af EU-niveauet for beskyttelse af personoplysninger (EDPB guideline 1/2020 - vedtaget den 10. november 2020) (DA) 

Fortegnelsen, undtagelser fra kravet om fortegnelse i artikel 30, stk. 5 (EDPB guideline - Henstilling den 19. april 2018) (EN)

Gennemsigtighed og oplysningsforpligtelser (wp260 - vedtaget den 11. april 2018 (DA)

Udkast til en liste fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse angående de behandlingsaktiviteter, der er underlagt kravet om en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (artikel 39, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (Henstilling nr. 01/2019 - vedtaget den 10. juli 2019) (DA)

Retningslinjer om relevant og begrundet indsigelse i henhold til forordning 2016/679 ver. 2.0 (EDPB guideline 09/2020 - vedtaget den 9. marts 2021) (EN)

Konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse, DPIA (wp248 - vedtaget den 4. oktober 2017) (DA)

Kriterierne for retten til at blive glemt i søgemaskinesagerne under GDPR ver. 2.0 del 1 (EDPB guidelines 5/2019 (Retningslinjer) - vedtaget den 7. juli) 2020) (DA) 

Ledende tilsynsmyndighed (wp244 - vedtaget 5. april 2017) (EN)

Overførsel af personoplysninger mellem offentlige myndigheder og organer uden for EØS ver. 2.0 (EDPB guideline 2/2020 - vedtaget den 15. december 2020) (DA)

Restriktioner i henhold til artikel 23 i GDPR (EDPB guideline 10/2020 - vedtaget den 15. december 2020) (EN)

Retningslinjer om eksempler på meddelelse om databrud (EDPB guideline 01/2021 - vedtaget 14. januar 2021) (EN)

Samtykke (wp259 - vedtaget 10. april 2018) (EN)

Samtykke i henhold til forordningen ver.1.1 (EDPB guideline 5/2020 (Retningslinjer) - vedtaget 4.maj 2020)  (EN)

Samspillet mellem det andet direktiv om betalingstjenester og GDPR (EDPB guideline 6/2020 - vedtaget den 15. december 2021) (EN)

Tilstrækkelighed i henhold til retshåndhævelsesdirektivet (EDPB guideline 01/2021 - vedtaget 2. februar 2021) (DA)

Territorialt anvendelsesområde for databeskyttelsesforordningen ver. 2.1 (EDPB Guideline 3/2018 - vedtaget den 19. november 2019) (DA)

Tredjelandsoverførsler, tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau (wp254 - vedtaget den 6. februar 2018) (EN)

Tredjelandsoverførsler, undtagelser i særlige situationer (EDPB guideline 2/2018 - vedtaget den 25. maj 2018) (DA)

Targeting - målrettet markedsføring i forholdt til brugere på sociale medier ver. 2.0 (EDPB guideline 8/2020 - vedtaget den 13.april 2021) (EN)

Oversigt

Vejledninger i høring

Oversigten opdateres løbende i takt med, at EDPB sender nye vejledninger i høring. 

Vil du afgive bemærkninger til en vejledning?

Det Europæiske Databeskyttelsesråd bifalder alle input til vejledninger i åbne høringer. Du kan afgive bemærkninger via EDPB’s formular under hver vejledning i det tidsrum, høringen er åben. Bemærk, ved at indsende dine kommentarer anerkender du samtidig, at dine bemærkninger potentielt kan blive offentliggjort på EDPB's hjemmeside.

Du kan læse alle de juridiske detaljer i EDPB’s specifikke fortrolighedserklæring (SPS – Specific Privacy Statement) her (EN).

Gå direkte til EDPB's egen liste over vejledninger i høring her.

Closed Public Consultations

Title Start Date End Date
Guidelines 02/2021 on Virtual Voice Assistants 12 March 2021 23 April 2021
Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification 19 January 2021 02 March 2021
Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR 18 December 2020 12 February 2021
Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data 11 November 2020 21 December 2020
Guidelines 09/2020 on relevant and reasoned objection under Regulation 2016/679 13 October 2020 24 November 2020
Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users 07 September 2020 19 October 2020
Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR 07 September 2020 19 October 2020
Guidelines 06/2020 on the interplay of the Second Payment Services Directive and the GDPR 22 July 2020 16 September 2020
Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies 24 February 2020 18 May 2020
Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications 07 February 2020 04 May 2020
Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR (part 1) 11 December 2019 05 February 2020
Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default 20 November 2019 16 January 2020
Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices 12 July 2019 09 September 2019
Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects 12 April 2019 24 May 2019
Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation 2016/679 - Annex 2 15 February 2019 29 March 2019
Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies under Regulation 2016/679 19 February 2019 02 April 2019
EDPB Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification bodies under Article 43 of the General Data Protection Regulation (2016/679) - Annex 1 14 December 2018 01 February 2019
Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) 23 November 2018 18 January 2019
Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation 2016/679 30 May 2018 12 July 2018
Oversigt

Værktøjer

Databeskyttelsesrådet offentliggør en række oversigter for at fremme transparens og åbenhed omkring rådets arbejde:

Har du spørgsmål til de internationale vejledninger?

Kontakt os

Udtalelser fra EDPB

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 64 afgiver Databeskyttelsesrådet i en række situationer en udtalelse. Udtalelserne kan findes her.

Artikel 29-gruppen

Anerkendte vejledninger

Den 25. maj 2018 afløste EDPB den hidtidige Artikel 29-Gruppe som det kollektive organ for de europæiske datatilsyn. En liste over anerkendte vejledninger fra Artikel 29-gruppen kan findes her.