Internationale vejledninger

På denne side kan du tilgå det internationale vejledningsmateriale fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB). 

Internationalt nyt

Senest opdateret 01-11-2022

EDPB

Læs mere om Datatilsynets arbejde i Det Europæiske Databeskyttelsesråd her

Vejledningsoversigt

Oversigt

Vedtagne vejledninger

Oversigten opdateres løbende i takt med, at EDPB vedtager nye vejledninger.

Retningslinjer fra EDPB

Retningslinjer 9/2022 Brud på persondatasikkerheden (vedtaget den 28. marts 2023) (EN)

Retningslinjer 8/2022 Udpegelse af en ledende tilsynsmyndighed for en dataansvarlig eller databehandler (vedtaget den 28. marts 2023) (DA)

Retningslinjer 7/2022 Certificering som overførselsværktøj (vedtaget den 14. februar 2023) (EN) 

Retningslinjer 6/2022 Den praktiske gennemførelse af mindelige løsninger (vedtaget den 12. maj 2022) (DA)

Retningslinjer 5/2022 Brug af ansigtsgenkendelsesteknologi inden for retshåndhævelse (vedtaget 26. april 2023) (EN)

Retningslinjer 4/2022 Administrative bøder (vedtaget den 24. maj 2023) (EN)

Retningslinjer 3/2022 Vildledende designmønstre på sociale mediers brugergrænseflader (vedtaget den 14. februar 2023) (EN)

Retningslinjer 2/2022 Anvendelse af artikel 60 i den generelle forordning om databeskyttelse (vedtaget den 14. marts 2022) (DA)

Retningslinjer 1/2022 Registreredes rettigheder – indsigt (vedtaget den 28. marts 2023) (EN)

Retningslinjer 5/2021 Samspillet mellem artikel 3 og kapitel V i databeskyttelsesforordningen (vedtaget den 14. februar 2023) (EN) 

Retningslinjer 4/2021 Adfærdskodekser som som redskab til overførsler (vedtaget den 22. februar 2022) (DA)  

Retningslinjer 3/2021 Anvendelse af artikel 65, stk. 1, litra a (vedtaget den 24. maj 2023) (EN)

Retningslinjer 2/2021 Virtuelle stemmeassistenter (vedtaget den 7. juli 2021) (EN)

Retningslinjer 1/2021 Eksempler på meddelelse om databrud (vedtaget 14. december 2021) (EN)

Retningslinjer 10/2020 Restriktioner i henhold til artikel 23 i GDPR (vedtaget den 13. oktober 2021) (EN)

Retningslinjer 9/2020 Relevant og begrundet indsigelse i henhold til forordning 2016/679 ver. 2.0 (vedtaget den 9. marts 2021) (EN)

Retningslinjer 8/2020 Målretning mod brugere af sociale medier (vedtaget den 13. april 2021) (EN)

Retningslinjer 7/2020 Dataansvarlig og databehandler (vedtaget den 7. juli 2021) (EN)

Retningslinjer 6/2020 Samspillet mellem det andet direktiv om betalingstjenester og GDPR (vedtaget den 15. december 2020) (EN)

Retningslinjer 5/2020 Samtykke i henhold til forordningen (vedtaget 4.maj 2020)  (EN)

Retningslinjer 4/2020 Anvendelse af lokaliseringsdata og kontaktopsporingsværktøjer i forbindelse med Covid-19-udbruddet (vedtaget 21. april 2020) (DA) 

Retningslinjer 3/2020 Behandling af sundhedsdata med henblik på videnskabelig forskning i forbindelse med Covid-19-udbruddet (vedtaget den 21. april 2020) (DA)

Retningslinjer 2/2020 Overførsel af personoplysninger mellem offentlige myndigheder og organer uden for EØS (vedtaget den 15. december 2020) (DA)

Retningslinjer 1/2020 Behandling af personoplysninger i forbindelse med forbundne køretøjer og mobilitetsrelaterede applikationer (vedtaget den 9. marts 2021) (EN)

Retningslinjer 5/2019 Kriterierne for retten til at blive glemt i søgemaskinesagerne under GDPR ver. 2.0 del 1 (vedtaget den 7. juli 2020) (DA) 

Retningslinjer 4/2019 Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger ver. 2.0 (vedtaget den 20. oktober 2020) (DA)

Retningslinjer 3/2019 Brug af videoudstyr til behandling af personoplysninger ver. 2.0 (vedtaget 29. januar 2020) (DA)

Retningslinjer 2/2019 Art. 6(1)(b) som behandlingshjemmel ved udbud af online tjenester ver. 2.0 (vedtaget den 8. oktober 2019) (DA)

Retningslinjer 1/2019 Adfærdskodekser (vedtaget den 4. juni 2019) (DA)

Retningslinjer 4/2018 Akkreditering ver. 3.0 (vedtaget den 4. juni 2019) (DA)

Retningslinjer 4/2018 Akkreditering - Annex 1 (Vedtaget den 14. december 2018) (EN)

Retningslinjer 3/2018 Territorialt anvendelsesområde for databeskyttelsesforordningen ver. 2.1 (Vedtaget den 20. oktober 2020) (DA)

Retningslinjer 2/2018 Vedrørende undtagelser i artikel 49 i forordning 2016/679 (Vedtaget den 25. maj 2018) (DA)

Retningslinjer 1/2018 Certificering ver. 3.0 (Vedtaget den 4. juni 2019) (DA)

Retningslinjer 1/2018 Certificering - Annex 2 (Vedtaget den 23. januar 2019) (EN)

Art. 29 arbejdsgruppens Working Papers som EDPB har tilsluttet sig

WP242 Dataportabilitet (EDPB tilsluttet sig den 25. maj 2018) (DA)

WP243 Databeskyttelsesrådgivere, DPO (EDPB tilsluttet sig den 25. maj 2018) (DA)

WP244 Ledende tilsynsmyndighed (EDPB tilsluttet sig den 25. maj 2018) (EN)

WP248 Konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse, DPIA (EDPB tilsluttet sig den 25. maj 2018 ) (DA)

WP250 Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden (EDPB tilsluttet sig den 25. maj 2018) (DA)

WP251 Automatiske individuelle afgørelser og profilering (EDPB tilsluttet sig den 25. maj 2018) (DA)

WP253 Administrative bøder i henhold til databeskyttelsesforordningen (EDPB tilsluttet sig den 25. maj 2018) (EN)

WP254 Tredjelandsoverførsler, tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau (EDPB tilsluttet sig den 25. maj 2018) (EN)

WP256 Bindende virksomhedsregler (BCR), elementer og principper, der skal være indeholdt (EDPB tilsluttet sig den 25. maj 2018) (EN)

WP257 Bindende virksomhedsregler (BCR) for databehandlere, elementer og principper, der skal være indeholdt (EDPB tilsluttet sig den 25. maj 2018) (EN)

WP260 Retningslinjer for gennemsigtighed i henhold til databeskyttelsesforordningen (EDPB har tilsluttet sig den 25. maj 2018) (DA)

WP264 Bindende virksomhedsregler (BCR) for dataansvarlige, standardansøgning (EDPB tilsluttet sig den 25. maj 2018) (EN)

WP265 Bindende virksomhedsregler (BCR) for databehandlere, standardansøgning (EDPB tilsluttet sig den 25. maj 2018) (EN)
 
WP263 Bindende virksomhedsregler (BCR) for dataansvarlige og databehandlere, samarbejdsproceduren (EDPB tilsluttet sig den 25. maj 2018) (EN)

WP29 udtalelse om fortegnelsen, undtagelser fra kravet om fortegnelse i artikel 30, stk. 5 (EDPB tilsluttet sig den 19. april 2018) (EN)

Oversigt

Vejledninger i høring

Oversigten opdateres løbende i takt med, at EDPB sender nye vejledninger i høring. 

Vil du afgive bemærkninger til en vejledning?

Det Europæiske Databeskyttelsesråd bifalder alle input til vejledninger i åbne høringer. Du kan afgive bemærkninger via EDPB’s formular under hver vejledning i det tidsrum, høringen er åben. Bemærk, ved at indsende dine kommentarer anerkender du samtidig, at dine bemærkninger potentielt kan blive offentliggjort på EDPB's hjemmeside.

Du kan læse alle de juridiske detaljer i EDPB’s specifikke fortrolighedserklæring (SPS – Specific Privacy Statement) her (EN).

Gå direkte til EDPB's egen liste over vejledninger i høring her.

Open Public Consultations

Title Start Date End Date
     
     

Closed Public Consultations

Title Start Date End Date
Recommendations 1/2022 on the Application for Approval and on the elements and principles to be found in Controller Binding Corporate Rules (Art. 47 GDPR) 17 November 2022 10 January 2023
Guidelines 8/2022 on identifying a controller or processor’s lead supervisory authority 21 October 2022 02 December 2022
Guidelines 9/2022 on personal data breach notification under GDPR 18 October 2022 29 November 2022
Guidelines 07/2022 on certification as a tool for transfers 30 June 2022 30 September 2022
Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement 16 May 2022 27 June 2022
Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR 16 May 2022 27 June 2022
Guidelines 3/2022 on Dark patterns in social media platform interfaces: How to recognise and avoid them 21 March 2022 02 May 2022
Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access 28 January 2022 11 March 2022
Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR 19 November 2021 31 January 2022
Guidelines 04/2021 on codes of conduct as tools for transfers 14 July 2021 01 October 2021
Guidelines 03/2021 on the application of Article 65(1)(a) GDPR 16 April 2021 28 May 2021
Guidance on certification criteria assessment (Addendum to Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation) 14 April 2021 26 May 2021
Guidelines 02/2021 on Virtual Voice Assistants 12 March 2021 23 April 2021
Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification 19 January 2021 02 March 2021
Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR 18 December 2020 12 February 2021
Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data 11 November 2020 21 December 2020
Guidelines 09/2020 on relevant and reasoned objection under Regulation 2016/679 13 October 2020 24 November 2020
Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users 07 September 2020 19 October 2020
Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR 07 September 2020 19 October 2020
Guidelines 06/2020 on the interplay of the Second Payment Services Directive and the GDPR 22 July 2020 16 September 2020
Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies 24 February 2020 18 May 2020
Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications 07 February 2020 04 May 2020
Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR (part 1) 11 December 2019 05 February 2020
Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default 20 November 2019 16 January 2020
Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices 12 July 2019 09 September 2019
Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects 12 April 2019 24 May 2019
Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation 2016/679 - Annex 2 15 February 2019 29 March 2019
Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies under Regulation 2016/679 19 February 2019 02 April 2019
EDPB Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification bodies under Article 43 of the General Data Protection Regulation (2016/679) - Annex 1 14 December 2018 01 February 2019
Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) 23 November 2018 18 January 2019
Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation 2016/679 30 May 2018 12 July 2018
Oversigt

Værktøjer

Databeskyttelsesrådet offentliggør en række oversigter for at fremme transparens og åbenhed omkring rådets arbejde:

Har du spørgsmål til de internationale vejledninger?

Kontakt os

Udtalelser fra EDPB

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 64 afgiver Databeskyttelsesrådet i en række situationer en udtalelse. Udtalelserne kan findes her.

Artikel 29-gruppen

Anerkendte vejledninger

Den 25. maj 2018 afløste EDPB den hidtidige Artikel 29-Gruppe som det kollektive organ for de europæiske datatilsyn. En liste over anerkendte vejledninger fra Artikel 29-gruppen kan findes her.