Pressemeddelelse fra EDPB-mødet 17/7 2020

Dato: 23-07-2020

Pressemeddelelsen fra EDPB-mødet 17/7 2020 er nu offentliggjort.

På mødet, der blev afviklet som et videomøde, vedtog EDPB en erklæring om EU-Domstolens dom i Schrems II-sagen, som kan læses her.

EDPB vedtog endvidere på mødet retningslinjer om samspillet mellem 2. betalingstjenestedirektiv (PSD2) og databeskyttelsesforordningen og vedtog et svarbrev til Medlem af Europa-Parlamentet Ďuriš Nicholsonová om kontaktsporing, interoperabilitet af app’s samt om DPIA’er.

Læs pressemeddelelsen på Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside (engelsk).