Pressemeddelelse fra EDPB-mødet 7/10 2020

Dato: 12-10-2020

Pressemeddelelsen fra EDPB-mødet den 7/10 2020 er nu offentliggjort.

På mødet vedtog EDPB retningslinjer for relevante og begrundede indsigelser. Retningslinjerne vedrører samarbejdsproceduren i Art. 65 i GDPR, hvorunder en ledende tilsynsmyndighed har pligt til at samarbejde med andre berørte tilsynsmyndigheder for at nå til enighed.

Ifølge art 60, stk. 3 GDPR har en ledende tilsynsmyndighed pligt til at forelægge et udkast til beslutning for de berørte tilsynsmyndigheder, som derefter kan rejse relevante og begrundede indsigelser inden for en bestemt tidsramme. De nye retningslinjer sigter mod at skabe en fælles forståelse af betydningen af hvordan begrebet ”relevante og begrundede indsigelser” skal forstås.

Læs pressemeddelelsen på Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside (engelsk).