Pressemeddelelse fra EDPB-mødet den 20/10 2020

Dato: 23-10-2020

Pressemeddelelsen fra EDPB-mødet den 20/10 2020 er nu offentliggjort.

På mødet vedtog EDPB retningslinjer for databeskyttelse gennem design og standardindstillinger. Retningslinjerne fokuserer på, hvordan man effektivt implementerer databeskyttelsesprincipperne, der fremgår af forordningens artikel 5. Retningslinjerne indeholder bl.a. en liste over nøgledesign og standardelementer samt anbefalinger til, hvordan dataansvarlige, databehandlere og producenter kan samarbejde om at opnå databeskyttelse gennem design og standardindstillinger.

Det blev på mødet også besluttet at oprette en såkaldt koordineret håndhævelsesramme (Coordinated Enforcement Framework), som skal bruges til koordinering af fælles aktiviteter mellem de europæiske tilsynsmyndigheder.

Læs pressemeddelelsen på Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside (kun tilgængelig på engelsk)