Pressemeddelelse fra EDPB-mødet 2/9 2020

Dato: 08-09-2020

Pressemeddelelsen fra EDPB-mødet den 2/9 2020 er nu offentliggjort.

På mødet vedtog EDPB – med henblik på udsendelse i offentlig høring – retningslinjer om begreberne ”dataansvarlig” og ”databehandler” i databeskyttelsesforordningen og retningslinjer om målretning af brugere på sociale medier. Desuden blev det besluttet at oprette en taskforce for at sikre en fælles tilgang til en række enslydende klager, som er indgivet til forskellige nationale tilsynsmyndigheder på baggrund af EU-Domstolens afsigelse af Schrems II-dommen. Endvidere blev det besluttet at oprette en taskforce, som skal udarbejde anbefalinger om de “supplerende foranstaltninger”, som man ifølge Schrems II-dommen skal iagttage ved overførsler til tredjelande.

Læs pressemeddelelsen på Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside (engelsk).