Dagsorden for EDPB-mødet 18.-19./2-2020

Dato: 18-02-2020

Så er dagsordenen for tirsdagens og onsdagens EDPB-møde tilgængelig.

Se dagsordenen for mødet her.