Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Introduktion

Persondataloven (lov om behandling af personoplysninger) erstattede de to tidligere registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre. Loven trådte i kraft den 1. juli 2000.

Loven gennemfører Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Loven bygger i det væsentlige på betænkning nr. 1345/1997 om behandling af personoplysninger, der er afgivet af Justitsministeriets Udvalg om Registerlovgivningen.

Til venstre finder du links til direktivet, loven samt bekendtgørelser og vejledninger, der har tilknytning til persondataloven. Du finder desuden links til lovens forarbejder, ændringer af loven samt til anden relevant lovgivning. Nogle af dokumenterne er kun tilgængelige via links til Retsinformation.

Ved at klikke på ”Ordbog” øverst til højre kan du få en forklaring på en række "svære" ord, som findes i lovteksterne eller i de øvrige tekster på hjemmesiden.