Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Persondataloven sættes i kraft for Grønland

17.11.16

Persondataloven sættes i kraft for Grønland

Efter anmodning fra Grønlands Selvstyre er det fastsat ved anordning, at persondataloven den 1. december 2016 sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. Persondataloven afløser de hidtil gældende registerlove fra 1978.

Den udgave af persondataloven, som sættes i kraft for Grønland, er i store træk den samme som den danske. Der er dog foretaget enkelte afvigelser, som bl.a. skyldes, at der i øvrigt i Grønland gælder andre regler, som har betydning for lovens anvendelse. Persondataloven for Grønland kan ses her.

En væsentlig afvigelse fra de regler, der gælder i Danmark, er, at de særlige regler om tv-overvågning ikke er sat i kraft for Grønland. Det betyder, at behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning skal vurderes efter lovens almindelige regler. En anden afvigelse er, at persondataloven for Grønland i modsætning til den danske lov ikke omfatter domstolenes behandling af personoplysninger.

Som en overgangsordning er det fastsat, at anmeldelse og indhentelse af tilladelser for eksisterende behandlinger af personoplysninger efter persondatalovens kapitel 12 og 13 først skal ske inden for en frist af tre år fra lovens ikrafttræden, hvilket vil sige inden den 1. december 2019. Behandlinger, der iværksættes efter lovens ikrafttræden, skal derimod som udgangspunkt anmeldes forud for iværksættelsen.

Det forventes, at fire bekendtgørelser sættes i kraft for Grønland samtidig med reglerne i persondataloven. Der er tale om bekendtgørelser svarende til sikkerhedsbekendtgørelsen, kriminalregisterbekendtgørelsen samt undtagelsesbekendtgørelserne for henholdsvis offentlige og private dataansvarlige med enkelte mindre ændringer.

I forbindelse med forberedelsen af persondatalovens ikrafttræden for Grønland har Datatilsynet udarbejdet tre informationspjecer rettet til borgere samt en større vejledning, der er henvendt til borgere, virksomheder og myndigheder. Vejledningerne vil blive offentliggjort på Datatilsynets hjemmeside på både grønlandsk og dansk.

Det er hensigten, at der i de kommende måneder bliver iværksat yderligere tiltag med henblik på at informere om persondataloven i Grønland.