Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Artikel 29-gruppen sender 5 nye vejledninger i høring

13.12.17

Den såkaldte Artikel 29-gruppe har netop sendt fem nye vejledninger i høring.

Det drejer sig om følgende:

  • Vejledning om samtykke
  • Vejledning om gennemsigtighed og oplysningsforpligtelser
  • Arbejdsdokument om tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i et tredjeland
  • Arbejdsdokument om elementer og principper, der skal være indeholdt i et sæt bindende virksomhedsregler (BCR)
  • Arbejdsdokument om elementer og principper, der skal være indeholdt i et sæt bindende virksomhedsregler (BCR) for databehandlere


Vejledningen om samtykke gennemgår en række af de centrale begreber i databeskyttelsesforordningen, som skal sikre, at samtykket er såvel frivilligt som specifikt, informeret og givet ved en utvetydig viljestilkendegivelse. Derudover behandler vejledningen også dokumentationskravene i forhold til samtykket, ligesom vejledningen indeholder et særligt afsnit om børn og samtykke.

Vejledningen om gennemsigtighed og oplysningsforpligtelser indeholder vejledning om især de centrale bestemmelser i forordningens artikel 13 og 14 om, hvilken information en dataansvarlig skal give de registrerede, samt hvordan og hvornår informationen skal gives.

De tre arbejdsdokumenter omhandler mulighederne for overførsel af data til tredjelande og indeholder opdateringer af eksisterende arbejdsdokumenter som følge af implementeringen af databeskyttelsesforordningen.

Læs vejledningerne og se hvornår og hvordan du kan komme med bemærkninger til dem her.