Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Artikel 29-gruppen sender to nye vejledninger i høring

24.10.17

Den såkaldte Artikel 29-gruppe har for nylig sendt to nye vejledninger i høring.

Det drejer sig om en vejledning om automatiske afgørelser og profilering samt en vejledning om anmeldelse af brud på persondatasikkerheden.

Vejledningen om automatiske afgørelser og profilering gennemgår de bestemmelser i databeskyttelsesforordningen, som omhandler afgørelser som f.eks. afslag på eller godkendelse af låneansøgninger uden menneskelig indblanding på beslutningstagerens side. Derudover gennemgår vejledningen bestemmelserne omkring automatiseret behandling af persondata med henblik på udarbejdelse af personprofiler til evaluering/vurdering af udvalgte forhold omkring givne personer.

Vejledningen om anmeldelse af brud på persondatasikkerheden indeholder vejledning om et af de nye krav i databeskyttelsesforordningen, nemlig kravet om underretning af Datatilsynet og berørte personer i en række tilfælde, hvor der har været en sikkerhedsbrist i forhold til behandlingen af personoplysninger.

Det er muligt at komme med bemærkninger til vejledningerne til og med den 28. november 2017.

Eventuelle bemærkninger skal gives på engelsk og sendes til følgende to e-mailadresser:
just-article29wp-sec@remove-this.ec.europa.eu og presidenceg29@remove-this.cnil.fr.

Vær opmærksom på, at du ved indsendelse af bemærkninger accepterer, at bemærkningerne muligvis vil blive offentliggjort. Hvis bemærkningerne indeholder personoplysninger, som du ikke har indvendinger imod offentliggørelse af, så indsæt følgende sætning i slutningen af dine bemærkninger eller i den e-mail, hvormed du sender bemærkningerne: I/we hereby consent to the publication of personal data contained in this/the attached document. Indeholder dine bemærkninger personoplysninger, som du ikke ønsker offentliggjort, så vedhæft samtidig en version af dine bemærkninger uden disse personoplysninger, som må offentliggøres.

Du finder de to vejledninger her:
Vejledning om automatiske afgørelser og profilering
Vejledning om anmeldelse af brud på persondatasikkerheden